Kiedy kot czuje zbyt mocno. Syndrom falującej skóry [FHS] – krótki przewodnik dla kocich opiekunów.

Syndrom falującej skóry (ang. FHS – Feline Hyperestesia Syndrome), nazywany też hiperestezją, przeczulicą i padaczką psychomotoryczną. Jest zaburzeniem o niejednorodnym podłożu, które wciąż jest badane i nie funkcjonuje jako samodzielna jednostka chorobowa. FHS to pewien zespół kocich zachowań, które występują w różnym stopniu nasilenia i z punktu widzenia opiekuna są pewną anomalią. Poniekąd słusznie. Etiologia zaburzenia nie została dotąd jednoznacznie określona.