BLOG

Syndrom falującej skóry (ang. FHS - Feline Hyperestesia Syndrome), nazywany też hiperestezją, przeczulicą i padaczką psychomotoryczną. Jest zaburzeniem o niejednorodnym podłożu, które wciąż jest badane i nie funkcjonuje jako samodzielna jednostka chorobowa. FHS to pewien zespół kocich zachowań, które występują w różnym stopniu nasilenia i z punktu widzenia opiekuna są pewną anomalią. Poniekąd słusznie. Etiologia zaburzenia nie została dotąd jednoznacznie określona.

Masz koci kłopot? Pomysł na współpracę?

Napisz do mnie!