PANNA Z KOTEM – Koci behawiorysta – Konsultacje online

logo firmy panna z kotem

mruczę, więc jestem...

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO „MIAUTORING”

 1. MIAUTORING to program edukacyjny dla opiekunów kotów w skład którego wchodzą:
 • Indywidualne konsultacje behawioralne;
 • Produkty cyfrowe: e-booki, kursy online o charakterze edukacyjnym.
   
 1. Konsultacje indywidualne MIAUTORING odbywają się w trybie online.
     
 2. Jako szkoleniowiec oświadczam, że posiadam wiedzę i uprawnienia do prowadzenia terapii zachowań zwierząt towarzyszących, tutaj: kotów. Informacje o moich kwalifikacjach znajdziesz na stronie pannazkotem.pl w zakładce „o mnie”.
    
 3. Jako opiekun i właściciel kota oświadczasz, że:
 • Stan zdrowia zwierzęcia jest Ci znany i możesz go potwierdzić dokumentacją medyczną.
 • Jesteś pełnoprawnym opiekunem kota i możesz decydować o jego leczeniu lub terapii behawioralnej. Jeżeli jesteś współwłaścicielem, zobowiązujesz się do uzyskania takiej zgody od drugiego opiekuna.
    
 1. Jako szkoleniowiec mam prawo poprosić o udostępnienie dokumentów potwierdzających Twoje prawo do zwierzęcia tj. Książeczka zdrowia, zarejestrowany nr chip, dowód zakupu lub umowa adopcji.
    
 2. Jako szkoleniowiec oświadczam, że w udostępnianych przeze mnie treściach i prowadzonych konsultacjach, działam z najwyższą starannością, całą moją wiedzą i etyką zawodową.
   
 3. Jako opiekun i właściciel kota rozumiesz i akceptujesz, że terapia behawioralna ze zwierzęciem jest oparta na staranności w działaniach wszystkich zaangażowanych w nią stron: Twojej, lekarza weterynarii, mojej oraz (jeśli potrzeba) innych specjalistów tj. dietetycy zwierzęcy, zoofizjoterapeuci itp. – a nie na gwarancji rezultatu.
   
 4. Szczegóły dotyczące terminów spotkań, ilości sesji w konsultacjach MIAUTORING ustalamy indywidualnie w korespondencji e-mail pod adresem: kontakt@pannazkotem.pl
   
 5. Podstawą rozpoczęcia indywidualnych konsultacji MIAUTORING jest otrzymanie od Ciebie niezbędnych materiałów:
 • Wypełnionej ankiety wywiadu;
 • Udostępnienia materiałów pomocniczych (zdjęć / video);
 • Udostępnienia dokumentacji medycznej kota.
   
 1. Nie dostarczenie informacji o których mowa powyżej do 48h przed zaplanowanym spotkaniem uniemożliwia rozpoczęcie terapii behawioralnej.
   
 2. W związku z powyższym zastrzegam sobie prawo do odmowy przeprowadzenia spotkania i anulowania współpracy bez zwrotu kosztów zakupu.
   
 3. Informacje o zakresie konsultacji indywidualnych oraz produktach cyfrowych znajdziesz na stronie pannazkotem.pl w zakładce „sklep”.
   
 4. Indywidualna konsultacja behawioralna MIAUTORING dostępna w ofercie dotyczy pracy z maksymalnie dwoma kotami. W przypadku domów wielokocich (2+) lub konieczności pracy z innymi gatunkami zwierząt towarzyszących, usługę wyceniam indywidualnie. W takich sytuacjach przed dokonaniem zakupu konsultacji proszę o kontakt przez formularz dostępny na stronie, lub bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@pannazkotem.pl
   
 5. Indywidualna konsultacja behawioralna MIAUTORING kończy się z momentem przesłania Tobie opracowania i zaleceń. Materiały te otrzymasz ode mnie na podany w formularzu adres e-mail.
   
 6. W przypadku wieloletnich i złożonych problemów behawioralnych kotów, oraz konieczności podzielenia terapii na etapy, warunki kontynuacji współpracy ustalam indywidualnie.
   
 7. Wszystkie udostępnione przeze mnie materiały (zalecenia do konsultacji indywidualnych oraz produkty cyfrowe) pozostają moją własnością w rozumieniu ustawy o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. z 2006 r., nr 90, póz. 631 z pózn. Zmianami).
   
 8. Rozpowszechnianie i kopiowanie materiałów z konsultacji indywidualnych oraz produktów cyfrowych programu MIAUTORING jest zabronione.