PANNA Z KOTEM – Koci behawiorysta – Konsultacje online

logo firmy panna z kotem

mruczę, więc jestem...

REGULAMIN SKLEPU

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Sklep dostępny pod adresem pannazkotem.pl jest prowadzony przez:

PANNA Z KOTEM

Aleksandra Piechota

Czereśniowa 1/2

67-400 Wschowa

NIP: 497 004 81 91

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu.
 2. Zamówienia są przyjmowane i realizowane za pośrednictwem witryny: pannazkotem.pl
 3. Definicje:
 • Sklep internetowy – zwany dalej „sklepem” prowadzony przez PANNA Z KOTEM Aleksandra Piechota, przyjmujący i realizujący zamówienia pod adresem pannazkotem.pl
 • Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zakupów za pośrednictwem sklepu działającego pod adresem www.pannazkotem.pl.

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SKLEP:

 1. Sklep działający pod adresem pannazkotem.pl świadczy następujące usługi:
 • Udostępnia Klientom informacje o produktach i usługach dostępnych w sklepie.
 • Umożliwia Klientom zakup produktów i usług dostępnych w sklepie.
 • Dostarcza informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną.

ZAKUPY W SKLEPIE:

 1. Wszystkie ceny produktów i usług dostępnych w sklepie są w walucie polski złoty zawierają podatek VAT.
 2. Wysyłka produktów cyfrowych odbywa się automatycznie drogą elektroniczną.
 3. Proces zakupu składa się z następujących etapów:
 • Wybór produktu
 • Złożenie zamówienia
 • Wybór formy płatności
 • Dokonanie płatności
 • Realizacja zamówienia
 1. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie akceptację regulaminu i zawarcie umowy kupna wybranego przez Klienta produktu.
 2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych Klienta. Sposób zarządzania i ochrony danych osobowych Klienta opisuje polityka prywatności dostępna na stronie pannazkotem.pl

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Formą płatności w sklepie jest system płatności internetowych PayU.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, w tym oferowanych w sklepie konsultacji online, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

REKLAMACJE

 1. Każdy zakupiony produkt i usługę można reklamować.
 2. Aby dokonać reklamacji należy posiadać dowód zakupu i dokonać zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pannazkotem.pl
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia, o czym Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego jest konieczne:
 • Podłączenie do sieci internetowej o dowolnej przepustowości łącza.
 • Posiadanie przez użytkownika przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.
 • Posiadanie adresu poczty elektronicznej e-mail.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? Masz pytania związane z regulaminem, polityką prywatności lub sklepem?

Napisz do mnie wiadomość na adres: kontakt@pannazkotem.pl